Insättningsgarantin

Här på bästasparräntan24.se hittar du såklart bara sparkonton som ger dig den bästa sparräntan men som du kanske har sett så har vi några sparkonton som ger dig en nästan löjligt hög sparränta. Dessa sparkonton skyddas emellertid inte av den statliga insättningsgarantin vilket våra andra konton gör. Denna insättningsgaranti ersätter dina pengar om banken du sparar på mot förmodan skulle försättas i konkurs. Hitta sparkonton med insättningsgaranti här.

Maximal ersättning

Om banken du sparar på skulle gå i konkurs får du lika mycket i ersättning som du har förlorat men högst motsvarande 100 000 Euro. Exakt hur mycket det är i svenska kronor bestäms av Stockholmsbörsens mittkurs den dag finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska sättas in, alltså samma dag som banken försatts i konkurs. Men observera att maxbeloppet gäller per bank och person vilket innebär att:

  • Om du har flera sparkonton på samma bank får du högst 100 000 Euro i ersättning för samtliga
  • Om du delar sparkonto med någon, till exempel med din sambo eller maka/make, får ni högst 100 000 Euro var, alltså max 200 000 Euro i ersättning för pengarna på sparkontot.
  • Om du sparar på två olika banker och det osannolika skulle hända, att båda bankerna försätts i konkurs, får du en maximal ersättning på 100 000 Euro per bank. Om du delar sparkonto med någon på den ena eller båda bankerna skyddas detta eller dessa sparkonton med dubbelt belopp.

Så får du dina pengar

Om ditt sparkonto skulle drabbas av en konkurs behöver du bara vänta tills riksgälden kontaktar dig, det brukar bara ta några dagar. Då kommer ni överens om var ersättningen ska sättas in och sedan får du dina pengar senast 20 dagar efter att insättningsgarantin började gälla.